Gå til indhold

Børnesagsbarometret samlede hovedresultater 2020-2022

Ankestyrelsen har i perioden fra 2020 til 2022 systematisk undersøgt, i hvilken udstrækning kommunerne overholder centrale krav i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge.

Undersøgelsen kaldes Børnesagsbarometret og gennemføres en gang om året hvor ca. en tredjedel af landets kommuner deltager.

Det betyder, at rapporten Børnesagsbarometret samlede hovedresultater 2020-2022 er baseret på i alt 2140 sager fra 95 kommuner, og indeholder de samlede hovedresultater for de første tre år af Børnesagsbarometret. 

Undersøgelsen handler om sager, hvor kommunerne har truffet afgørelse om foranstaltning efter servicelovens § 52. Fokus er på kommunernes sagsbehandling inden for fire områder, det svarer til Social- og Ældreministeriets pejlemærker for god kvalitet i sagsbehandlingen: 

  • Faglig udredning
  • Inddragelse
  • Valg af relevant indsats
  • Opfølgning 

Derudover har undersøgelserne fra 2020-2022 også omhandlet kommunernes håndtering af underretninger. 

Børnesagsbarometret er bestilt af forligskredsen bag satspuljeaftalen for 2019-2022. Undersøgelsen er årligt tilbagevendende og omfatter hvert år sager fra en tredjedel af landets kommuner. Det betyder, at alle kommuner indgår i undersøgelsen hvert tredje år. 

Se Børnesagsbarometret 2022

Se Børnesagsbarometret 2021

Se Børnesagsbarometret 2020

Se pilotundersøgelse


Hent publikationen

Sidst opdateret 10.06.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring