Gå til indhold

Kommunernes registrering af støtte efter servicelovens §§ 95 og 96

Ankestyrelsen har undersøgt, hvad kommunerne registrerer om ansøgning, afgørelse og udmåling af timer efter servicelovens §§ 95 (kontant tilskud til ansættelse af hjælpere) og 96 (borgerstyret personlig assistance).

Formålet med undersøgelsen er at belyse, hvad og hvordan kommunerne registrerer i deres sagsbehandlingssystemer – fra de modtager en ansøgning om støtte, til de træffer en afgørelse i sagen. Formålet er også at se på, hvilke muligheder, forudsætninger og begrænsninger der er i forhold til at udvide den nuværende nationale statistik om hjælperordningerne efter §§ 95 og 96.

 Undersøgelsen er baseret på:

  • Interview med leverandører af it-systemer til sagsbehandling
  • Interview med nøglepersoner fra fem kommuner
  • Spørgeskema til alle landets kommuner

Nedenfor kan du downloade publikationen. Det nederste link er til download af en handicaptilgængelig version.


Hent publikationen

Download handicaptilgængelig version

Sidst opdateret 05.01.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring