Gå til indhold

Seks kommuners praksis og overvejelser ved valg af opholdssteder og døgninstitutioner

Ankestyrelsen har undersøgt seks kommuners praksis og overvejelser, når de skal finde et opholdssted eller en døgninstitution til et barn eller en ung.

I undersøgelsen har vi set nærmere på seks kommuners arbejdsgange, når de skal vælge et konkret opholdssted eller døgninstitution til et barn eller ung. Undersøgelsen viser, hvilke hensyn kommunerne tager, når de skal finde et anbringelsessted, der matcher barnet eller den unges støttebehov, og hvordan de vægter disse hensyn. I undersøgelsen beskriver vi også en række udfordringer, som de seks kommuner oplever i deres arbejde med at finde det rette anbringelsessted. Sagsbehandlerne oplever eksempelvis mangel på pladser til bestemte målgrupper, og unge med flere komplekse udfordringer.

Vi har gennemgået i alt 18 sager fra de seks kommuner, og udarbejdet fire konstruerede eksempler på sagsforløb. Vi har lavet gruppeinterview med sagsbehandlere og anbringelseskonsulenter i samme seks kommuner.

Undersøgelsen er bestilt af Social- og Ældreministeriet, og bidrager med viden til ministeriets evaluering af det specialiserede socialområde.


Hent publikationen

Sidst opdateret 08.04.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring