Gå til indhold

Børn og unges oplevelse af møder i børn og unge-udvalg og klageinstanser

Vi har undersøgt, hvordan børn og unge oplever møder i børn og unge-udvalg, Ankestyrelsen og byretten. Undersøgelsen indeholder også forslag til, hvordan deres oplevelse kan gøres bedre.

Når børn og unge over 12 år har en sag, der skal afgøres på et møde i det kommunale børn og unge-udvalg, har de mulighed for at deltage på mødet. Hvis sagen senere skal behandles i Ankestyrelsen og byretten, kan de også her deltage på de møder, hvor afgørelsen sker.

I denne undersøgelse har vi talt med 11 børn og unge om, hvordan de har oplevet de møder, de har deltaget i; i børn og unge-udvalg, Ankestyrelsen og byretten. Deres fortællinger suppleres med udtalelser fra advokater og børnesagkyndige med stor erfaring fra de tre instanser.

Undersøgelsen beskriver børnene og de unges oplevelse af møderne og fremhæver en række forhold, der har betydning for deres oplevelse. Derudover præsenterer undersøgelsen nogle forslag til, hvordan børn og unges oplevelse på møderne eventuelt kan forbedres. Forslagene kommer dels fra børnene og de unge selv og dels fra de interviewede fagpersoner.

Undersøgelsen er bestilt af Social- og Indenrigsministeriet.


Hent publikationen

Sidst opdateret 26.01.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring