Gå til indhold

Kommunernes brug af virksomhedspraktik

Vi har undersøgt udvalgte kommuners strategi for og praktiske brug af virksomhedspraktik over for dagpengemodtagere, som repræsenterer borgere tæt på arbejdsmarkedet, og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der repræsenterer udsatte borgere langt fra arbejdsmarkedet.

I undersøgelsen har vi talt med ni kommuner – både kommunale ledere og medarbejdere – om deres strategi for og praktiske brug af virksomhedspraktik. Vi har også undersøgt om de nye regler, som trådte i kraft den 1. januar 2020, har haft nogen betydning for kommunernes strategi for eller praktiske brug af virksomhedspraktik.

Derudover har vi talt med seks borgere, som har været i virksomhedspraktik i 2020, om deres oplevelse af formålet med praktikken. Der indgår også resultater i undersøgelsen, som er baseret på registerdata fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (herefter STAR).

Undersøgelsen beskriver kommunernes strategiske arbejde med og praktiske brug af virksomhedspraktik, herunder hvordan kommunerne samarbejder med virksomheder om etablering af virksomhedspraktikker, og hvordan borgere og virksomheder bliver matchet.

Undersøgelsen er bestilt af STAR.


Hent publikationen

Sidst opdateret 28.05.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring