Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 3/2012

Lov om arbejdsmiljø

 • Sag nr. 1 Påbud om at opmuring med porebetonblokke sker sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, samt påbud om arbejdsmiljørådgiver
 • Sag nr. 2 Ophævelse af strakspåbud om at bruge tekniske hjælpemidler til isætning af vinduespartier og ophævelse af påbud om brug af arbejdsmiljørådgiver
 • Sag nr. 3 Påbud om at sikre forsvarlige løft af melsække i et bageri, og påbud om brug af arbejdsmiljørådgiver 
 • Sag nr. 4 Ophævelse af påbud om løft af opvaskebakker
 • Sag nr. 5 Ophævelse af påbud om foranstaltninger på et eksisterende ventilationsanlæg til brug ved plastbearbejdning
 • Sag nr. 6 Ophævelse af påbud om at sikre forsvarlige færdselsveje ved maskine
 • Sag nr. 7 Ophævelse af påbud om procesudsugning i en operationsstue
 • Sag nr. 8 Påbud om at løft af bordplader udføres fuldt forsvarligt og påbud om arbejdsmiljørådgiver
 • Sag nr. 9 Hjemvisning af påbud om forsvarlige adgangsveje til en byggeplads
 • Sag nr. 10 Hjemvisning af påbud om at forebygge risiko for vold og traumatiske hændelser i forbindelse med røveri
 • Sag nr. 11 Afslag på dispensation fra krav om luftforsynet åndedrætsværn ved brug afprodukter med tallet 4 før bindestregen i produktets MAL - kode

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring