Gå til indhold

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet. Årsstatistik 2014

Efter et år med et stigende antal modtagne arbejdsskadesager i Ankestyrelsen blev der i 2014 oprettet 22 procent færre sager end året før.

I 2014 blev der oprettet 12.473 klager over afgørelser truffet i Arbejdsskadestyrelsen. Det er et fald på 2.760 i forhold til 2013, hvor der blev oprettet 15.233 sager.

I 2014 blev der afgjort flere sager end i de forudgående to år. I alt afgjorde Ankestyrelsen i 2014 15.333 sager, hvilket er omkring 3.000 flere end i 2013. Det svarer til en stigning på knap 24 procent.

Ud af de 15.333 afgjorte sager blev 14.386 sager mødebehandlet, mens 947 blev kontormæssigt behandlet. 26 procent af de mødebehandlede sager blev omgjort, hvoraf 16 procent af afgørelserne blev ændret og 10 procent hjemvist. Hjemvisning vil sige, at sagen sendes tilbage til Arbejdsskadestyrelsen, der skal undersøge sagen og træffe en afgørelse igen. Ankestyrelsen vil for eksempel hjemvise en sag, hvis styrelsen vurderer, at sagen ikke er tilstrækkeligt belyst, og at det kræver indhentning af væsentlige oplysninger, at Arbejdsskadestyrelsen skal behandle igen.

Som øverste administrative klageinstans på arbejdsskadeområdet behandler Ankestyrelsen klager over afgørelser om arbejdsskader, der er truffet i Arbejdsskadestyrelsen. Ankestyrelsen behandler klager over afgørelser om primært anerkendelse af ulykker og erhvervssygdomme, méngodtgørelse og erstatning for tab af erhvervsevne.

Klager over afgørelser om arbejdsskader indeholder i statistikken både sager, hvor arbejdsulykken/erhvervssygdommen er anerkendt, og hvor dette ikke er tilfældet. Denne afgrænsning afviger fra almindelig brug af begreberne, da afviste arbejdsulykker/ erhvervssygdomme normalt ikke indgår.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring