Gå til indhold

Sektoransvarsprincippet ved problematisk skolefravær hos børn med handicap

Samspillet mellem skoler, kommuner og familier kan være en udfordring i sager, der drejer sig om børn med handicap og problematisk skolefravær.

Retssikkerhedsenheden har undersøgt, hvordan kommuner håndterer sager med problematisk skolefravær hos børn med handicap. Og hvordan forældrene oplever håndteringen.

Undersøgelsen bygger på interview med familier og kommuner samt en gennemgang af et mindre antal sager. På baggrund af sagsgennemgangen og Ankestyrelsens erfaringer fra klagesagsbehandlingen, kommer vi med eksempler på typiske udfordringer med sektoransvar i situationer med problematisk skolefravær blandt børn med handicap.

Undersøgelsen er bestilt af medlemmer af Det rådgivende Organ, som består af repræsentanter fra: Kommunernes Landsforening, Dansk Socialrådgiverforening, Danske Handicaporganisationer, Børnerådet og JUSTITIA, Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, Institut for Menneskerettigheder og Rådet for Socialt Udsatte.

Nedenfor kan du downloade publikationen. Det nederste link er til download af en handicaptilgængelig version.


Hent publikationen

Download handicaptilgængelig version.

Sidst opdateret 23.11.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring