Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4 juni 2012

Anbringelsessteder efterlyser mere og bedre tilsyn af anbragte børn

I sommeren 2011 bestilte socialministeren to undersøgelser fra Ankestyrelsen, som skulle afdække kommunernes tilsyn på anbringelsesområdet. Undersøgelserne viser, at kommunerne har organiseret det driftsorienterede tilsyn forskelligt, og at kommunerne kan blive bedre til at dokumentere og føre tilsyn med de børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet.

Erstatning til deltidsansatte i et ligebehandlingsperspektiv

Det er ikke i strid med ligestillingsloven, at arbejdsskademyndighederne inddrager oplysninger om deltidsarbejde, når de fastsætter erstatning efter en arbejdsskade. Det har Ligebehandlingsnævnet slået fast. 

Beskæftigelsesankenævnenes afgørelser set efter i sømmene

Ankestyrelsen afsluttede lige før nytår en praksisundersøgelse af i alt 85 sager fra beskæftigelsesankenævnene. I 39 sager har nævnene ændret kommunens afgørelse og bevilget fleksjob. I 46 sager har nævnene sendt sagen tilbage til ny behandling i kommunen. 

Kommuner har fokus på øget dialog med lægekonsulenter

Øget dialog mellem kommunen, lægekonsulenten og den undersøgende læge er nogle af de områder, kommunerne har særlig fokus på, når de behandler sager, hvor en lægekonsulent bliver inddraget. Det viser en undersøgelse, Ankestyrelsen netop har offentliggjort. 

Bedre Principafgørelser - nu i ny form

Ankestyrelsen følger løbende op på, hvordan vores Principafgørelser bliver anvendt i bl.a. kommuner og nævn. For at sikre, at de er forståelige og anvendelige har vi netop afsluttet et udviklingsarbejde af konceptet for vores Principafgørelser. Fra omkring den 1. juli 2012 vil vores Principafgørelser få en ny form. 

Familieret er kommet til Ankestyrelsen

Børn, samliv og skilsmisse er nogle af de områder inden for Familieret, der nu er blevet en del af Ankestyrelsen. Den 30. april 2012 flyttede den tidligere Familiestyrelse til Ankestyrelsens lokaler i Amaliegade. Ankestyrelsen er nu en ny samlet styrelse, som behandler klagesager lige fra arbejdsskader til adoption. 

Hvad arbejder Familieret med?

Da den tidligere Familiestyrelse blev en del af Ankestyrelsen, fulgte der helt nye sagsområder med. Her kan du læse om, hvilke aktuelle sager Familieretsafdelingen arbejder med. Læs blandt andet om aldersgrænsen for adoption, danskernes brug af udenlandske rugemødre og kirkelig vielser af homoseksuelle. 

Kort Nyt fra Ankestyrelsen

Nøgletal fra 2011. 3 nye vedtagne love på Ankestyrelsens område. Ny send sikker-mailadresse. 

Nyeste Højesteretsdom

Den 15. maj 2012 afsagde Højesteret dom om, at Ankestyrelsen skal anerkende en forværring af en knælidelse som en erhvervssygdom. Højesteret vurderede, at sikrede ikke opfyldte fortegnelsens tidsmæssige krav for anerkendelse af slidgigt i knæled efter knæliggende og/eller hugsiddende arbejde.

Nye Principafgørelser

Ankestyrelsen har i juni udsendt Principafgørelser om blandt andet:

  • Morarenter i arbejdsskadesager
  • Psykisk arbejdsskade under barselsorlov
  • Spørgsmål om retskrav på fleksjob
  • Bevilling af hjælpemidler

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring