Gå til indhold

Kommunernes arbejde med at sikre boliger til borgere i hjemløshed

Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes arbejde med at sikre boliger til borgere i hjemløshed.

Undersøgelsen er bestilt af Social- og Ældreministeriet og er todelt:

Den ene del belyser, hvor mange borgere, som opholder sig på boformer efter servicelovens § 110, der er parate til at flytte derfra, hvis de får tilbudt en passende boligløsning og støtte. Den belyser også, hvilke barrierer der er for, at borgerne flytter fra boformerne.

Den anden del af undersøgelsen ser på kommunernes arbejde med at sikre boliger til borgere i hjemløshed gennem kommunal boliganvisning og specialiserede boligtyper til borgere i hjemløshed.

Undersøgelsen er baseret på:

  • Et spørgeskema til boformer efter servicelovens § 110
  • Interview med syv borgere der opholder sig på boformer efter servicelovens § 110
  • Interview med medarbejdere i otte kommuner
  • Interview med repræsentanter fra boligselskaber i tre kommuner.

Undersøgelsen er den sidste af i alt tre, der blev afsat satspuljemidler til for 2016-2019:

  • Du kan hente den første undersøgelse om § 141 handleplaner her.
  • Du kan hente den anden undersøgelse om indsatsen på § 110-boformer her

Hent publikationen

Sidst opdateret 12.07.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring