Gå til indhold

Ny rapport inspirerer til koordineret modtagelse af underretninger om udsatte børn og unge

Ny rapport inspirerer til koordineret modtagelse af underretninger om udsatte børn og unge

Ankestyrelsen har for Social- og Integrationsministeriet gennemført en undersøgelse, der videregiver kommuners gode erfaringer med at modtage underretninger om udsatte børn og unge.

Rapporten indeholder også en opgørelse over de seneste års udvikling i antal underretninger modtaget i kommunerne.

Kraftig stigning i antal underretninger stiller krav til effektiv organisering

Størstedelen af landets kommuner har inden for de seneste år har oplevet en kraftig stigning i antallet af underretninger, hvor fagfolk eller privatpersoner har været bekymret for et barn.

Den kraftige stigning stiller krav til, at kommunerne løbende fokuserer på at opretholde en effektiv modtagelse, behandling og opfølgning på underretninger.

Koordineret og central modtagelse af underretninger er udbredt i kommunerne

Undersøgelsen viser også, at næsten trefjerdedele af kommunerne har en koordineret modtagelse og visitering af underretninger.

Næsten halvdelen af kommunerne har ændret deres organisering efter 1. januar 2011, hvor Barnets Reform trådte i kraft, for at forbedre modtagelsen og behandlingen af underretninger. I en stor del har kommunen oprettet en form for særskilt visitationsenhed.

Kommuner fremhæver fordele ved en koordineret modtagelse

Ankestyrelsen har interviewet 8 kommuner, der har erfaring med en koordineret modtagelse af underretninger.

Interviewkommunerne fremhæver, at en fordel ved en koordineret modtagelse af underretninger blandt andet er, at visitatorerne oparbejder en specialisering, som giver erfaring og bidrager til hurtig og effektiv behandling af underretninger. Det giver samtidig en harmonisering af praksis i forhold til at reagere på underretninger.

Kommuner videregiver gode erfaringer

Undersøgelsen samler en række gode råd og erfaringer fra kommuner, der har en koordineret modtagelse og visitering af underretninger. Erfaringerne kan bruges som inspiration for andre kommuner, som påtænker eller er i gang med ændringer på underretningsområdet.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring