Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 3/2013

Lov om arbejdsmiljø

  • Sag nr. 1 Afslag på anmodning om at blive godkendt som autoriseret arbejdsmiljørådgiver
  • Sag nr. 2 Hjemvisning af påbud om arbejdsmiljørådgiver ved 5 eller flere overtrædelser konstateret ved arbejde på én produktionsenhed
  • Sag nr. 3 Påbud om at sikre at løft af kasser ved containertømning er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
  • Sag nr. 4 Påbud om psykisk førstehjælp under hensyn til arbejdets art og virksomhedens størrelse

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring