Gå til indhold

Kommunerne har godt styr på bevilling af praktisk hjælp

En ny praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at kommunerne er gode til at træffe afgørelser i sager om tildeling af praktisk hjælp til borgere i aldersgruppen 18-65 år.

God kommunal sagsbehandling - men for få informationer til borgerne

Ankestyrelsen har undersøgt i alt 169 sager fra 17 kommuner. 86 procent af afgørelserne er i overensstemmelse med regler og praksis på området, hvorimod 14 procent ville blive ændret eller hjemvist, hvis de var påklaget til styrelsen.

Undersøgelsen viser, at kommunerne har foretaget en konkret og individuel vurdering af borgerens funktionsevne i 96 procent af sagerne.

169 sager fra 17 kommuner

I praksisundersøgelsen har Ankestyrelsen foretaget en stikprøveundersøgelse af sagsbehandlingen i 169 sager fra 17 kommuner:

 • Bornholm 
 • Brøndby 
 • Fredericia 
 • Frederiksberg 
 • Faaborg-Midtfyn 
 • Gladsaxe 
 • Greve 
 • Lemvig 
 • Norddjurs 
 • Næstved 
 • Silkeborg 
 • Skive 
 • Stevns 
 • Vallensbæk 
 • Varde 
 • Vejle 
 • Vordingborg

Lovens formål

Kommunen skal tilbyde praktisk hjælp til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller på grund af særlige sociale problemer ikke selv kan udføre opgaven.

Reglerne om praktisk hjælp fremgår af servicelovens kapitel 16. Selve reglen om praktisk hjælp, som undersøgelsen har taget udgangspunkt i, findes i § 83, stk. 1, nr. 2.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring