Gå til indhold

Færre børn og unge anbringes uden for hjemmet

I 2009 traf kommunerne 2.807 afgørelser om at anbringe et barn eller ung uden for hjemmet. Det er et fald på 20 procent i forhold til 2008, hvor der blev truffet 3.502 afgørelser. 

316 børn og unge, svarende til 11 procent af anbringelserne, skete uden forældrenes samtykke - det vil sige som tvangsmæssige anbringelser. Det er en stigning på 2 procentpoint siden 2008.

Større andel af de helt små børn anbringes

12 procent af afgørelserne om anbringelser i 2009 omhandler børn i alderen 0-3 år. Der er tale om stigning siden 2007, hvor det tilsvarende tal var 9 procent. 

Det fremgår af Ankestyrelsens anbringelsesstatistik for 2009 "Børn og unge anbragt uden for hjemmet, kommunale afgørelser, årsstatistik 2009".

Statistikken kan hentes som PDF-fil nederst på siden. 

Søg selv i tallene og se forskelle mellem kommunerne

"Tal fra Ankestyrelsen" er netop opdateret med en række konkrete tal om anbringelser i 2009. 

Her kan alle blandt andet søge i:

  • Alle anbragte ultimo året: anbragte børn og unge ultimo efter område, alder og type - se ANBR1X 
  • Nye afgørelser om anbringelse: Kommunale afgørelser om anbringelse af børn og unge efter område, alder og køn - se ANBR3 

Gå til dataportalen "Tal fra Ankestyrelsen" og vælg anbringelsesstatistikken (Link)

Sammensæt selv dine tal og tabeller

Du kan bruge tallene på flere forskellige måder:

  • Sammensætte oplysninger efter eget valg 
  • Udtrække og gemme større tabeller bl.a. i excel 
  • Få oplysningerne vist grafisk

Tallene er tilgængelige for alle

I Tal fra Ankestyrelsen er oplysningerne om velfærdsudviklingen frit tilgængelige for alle. 

Kommuner, pressen m.fl. må gerne citere og anvende oplysningerne og de forskellige grafiske præsentationer fra Dataportalen, hvis der anvendes kildehenvisning: "Tal fra Ankestyrelsen".


Hent publikationen

Sidst opdateret 18.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring