Gå til indhold

Årsrapport 2012

Kortere behandling af klager om specialundervisning i 2012

I 2012 er den tid, det tager at behandle en sag i Klagenævnet for Specialundervisning, faldet. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er nu på 3,9 måneder mod 5,4 måneder i 2011. Det fremgår af en ny rapport om klagenævnet.

At det nu går hurtigere at få behandlet sin klage, skyldes et målrettet arbejde fra klagenævnets side i forhold til at optimere processerne omkring arbejdet med klagerne. Men selvom klagesagerne behandles hurtigere, kan sagsbehandlingen godt blive endnu mere effektiv, forklarer klagenævnets formand Lis Sejr:

”Vi er meget tilfredse med, at vores sagsbehandlingstid er blevet kortere. Det har vi arbejdet hårdt med i lang tid. Vi tror dog på, at sagsbehandlingstiden kan blive endnu kortere, hvis kommunerne bliver bedre til at sikre, at vi får alle relevante oplysninger ind til os, så vi ikke skal bruge tid på at indhente yderligere oplysninger”.

Klagenævnet har i 2012 modtaget 14 pct. færre klagesager end i 2011. Men de klagesager, der kommer ind, er samtidig blevet mere komplekse. Flere børn har sammensatte vanskeligheder og er behandlingskrævende, og i mange sager er der større afstand end tidligere mellem forældre og skoles forståelse af det enkelte barns behov i undervisningen.

Kontakt
Klagenævnets sekretariat, chefkonsulent Cathrine Due Billing, tlf.nr. 33 41 12 70.


Hent publikationen

Sidst opdateret 24.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring