Ankestatistik for 2012

Ankestyrelsen har offentliggjort de endelige sagsbehandlingstal for de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene i 2012.

De sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene er nedlagt den 1. juli 2013, hvor Ankestyrelsen overtog klagesagsbehandlingen på beskæftigelses- og socialområdet.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i nævnene steg med tre uger

I 2012 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 20,9 uger i beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn under ét. I forhold til 2011 steg den samlede gennemsnitlige sagsbehandlingstid i nævnene med ca. tre uger fra 18,0 uger til 20,9 uger i 2012.

Svagt fald i antallet af sager i 2012

Ankestatistikken viser, at statsforvaltningerne afsluttede lidt færre klagesager i 2012. De sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene afgjorde tilsammen 35.496 sager i 2012. Det var 431 færre afsluttede sager end i 2011, svarende til et fald på 1 procent. Udviklingen er en fortsættelse af udviklingen fra 2010.

Beskæftigelsesankenævnene afsluttede 16.685 sager i 2012. Dette er en stigning på 728 sager i forhold til 2011. De sociale nævn havde derimod et fald i antal afsluttede sager, så de i 2012 afsluttede 18.811 sager, et fald på 1.158 sager i forhold til året før.

Nævnene ændrede eller hjemviste 26 procent af klagerne

I 2012 blev 26 procent af de realitetsbehandlede sager ændret eller hjemvist til fornyet behandling i kommunerne. Dette er en lavere andel end i 2011, hvor 28 procent af sagerne omgjordes.

Beskæftigelsesankenævnene ændrede eller hjemviste flest sager på de store lovområder: dagpenge ved sygdom (22 procent) og aktiv socialpolitik (30 procent). På det største klageområde i de sociale nævn, hvilket vil sige sager efter lov om social service, som udgjorde over halvdelen af klagesagerne, blev 31 procent af sagerne ændret eller hjemvist.


Hent publikationen

Sidst opdateret 27.11.2013