Gå til indhold

Ankestatistik for 2012

Ankestyrelsen har offentliggjort de endelige sagsbehandlingstal for de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene i 2012.

De sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene er nedlagt den 1. juli 2013, hvor Ankestyrelsen overtog klagesagsbehandlingen på beskæftigelses- og socialområdet.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i nævnene steg med tre uger

I 2012 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 20,9 uger i beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn under ét. I forhold til 2011 steg den samlede gennemsnitlige sagsbehandlingstid i nævnene med ca. tre uger fra 18,0 uger til 20,9 uger i 2012.

Svagt fald i antallet af sager i 2012

Ankestatistikken viser, at statsforvaltningerne afsluttede lidt færre klagesager i 2012. De sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene afgjorde tilsammen 35.496 sager i 2012. Det var 431 færre afsluttede sager end i 2011, svarende til et fald på 1 procent. Udviklingen er en fortsættelse af udviklingen fra 2010.

Beskæftigelsesankenævnene afsluttede 16.685 sager i 2012. Dette er en stigning på 728 sager i forhold til 2011. De sociale nævn havde derimod et fald i antal afsluttede sager, så de i 2012 afsluttede 18.811 sager, et fald på 1.158 sager i forhold til året før.

Nævnene ændrede eller hjemviste 26 procent af klagerne

I 2012 blev 26 procent af de realitetsbehandlede sager ændret eller hjemvist til fornyet behandling i kommunerne. Dette er en lavere andel end i 2011, hvor 28 procent af sagerne omgjordes.

Beskæftigelsesankenævnene ændrede eller hjemviste flest sager på de store lovområder: dagpenge ved sygdom (22 procent) og aktiv socialpolitik (30 procent). På det største klageområde i de sociale nævn, hvilket vil sige sager efter lov om social service, som udgjorde over halvdelen af klagesagerne, blev 31 procent af sagerne ændret eller hjemvist.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring