Gå til indhold

De sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene afgør fortsat flere sager

Ankestatistikken 2010 for de 5 beskæftigelsesankenævn og de 5 sociale nævn i statsforvaltningerne viser, at:

  • Der blev afsluttet 36.431 sager i nævnene i 2010 - det svarer til 14 procent flere afsluttede klagesager end i 2009

Tidligere afsluttede de to nævn næsten lige mange sager. I 2010 afsluttede de sociale nævn en større andel af sagerne, nemlig 54 procent af det samlede antal afsluttede sager.

Sagsbehandlingstiden er faldet med ca. en uge

I 2010 brugte nævnene i gennemsnit 15,9 uger pr. sag, mod 16,8 uger i 2009. Nævnene i Midtjylland og Nordjylland havde dog en væsentlig længere sagsbehandlingstid end nævnene i de øvrige statsforvaltninger.

Nævnene ændrede eller hjemviste 25 procent af klagerne

Det svarer til et fald på 1 procent i forhold til 2009. Det er det laveste niveau siden kommunalreformen i 2007.

Beskæftigelsesankenævnene ændrede eller hjemviste flest sager i 2010 vedrørende:

  • Dagpenge ved sygdom efter gammel lov (25 procent) 
  • Aktiv social politik (34 procent)

De sociale nævn ændrede eller hjemviste flest sager vedrørende:

  • Lov om social service (28 procent) 
  • Lov om aktiv social politik (20 procent)

Halvdelen af de klagesager, de sociale nævn behandlede, vedrørte servicelovens område.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring