Gå til indhold

Ankestyrelsens kortlægning af plejeboligområdet

Ankestyrelsen har kortlagt plejeboligområdet. Undersøgelsen er bestilt af Sundheds-og Ældreministeriet og er en del af en større undersøgelse.

Folketinget har besluttet at starte en national undersøgelse af plejeboligenheder. Ankestyrelsens kortlægning af plejeboligområdet er en del af en større undersøgelse i Sundheds- og Ældreministeriet.

Kortlægningen består af

  • en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse og 
  • en dybdegående caseundersøgelse af i alt 12 plejecentre i 12 forskellige kommuner.

Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at afdække kommunernes organisering og drift af landets plejecentre.
Caseundersøgelsens formål er at belyse de forskellige organiseringsformer og nuancere spørgeskemaundersøgelsens resultater.

Der er tale om en undersøgelse af beskrivende karakter. Undersøgelsen har altså ikke et evaluerende sigte, og Ankestyrelsen vurderer ikke organiseringen og kvaliteten af kommunernes og de enkelte plejecentres arbejde.


Hent publikationen

Sidst opdateret 24.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring