Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3 maj 2010

Nye regler skal sikre kontinuitet i anbringelser af børn og unge

Den 1. juli 2009 trådte nye regler om anbringelser af børn og unge uden for hjemmet i kraft. Formålet er at sikre kontinuitet og stabilitet i anbragte børn og unges liv. Fokus skal være på barnet eller den unges bedste frem for hensynet til forældrene. 

Afgørelser om sygedagpenge blev anset for truffet af andre aktører

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i 3 afgørelser slået fast, at kommunerne ikke kan overdrage afgørelseskompetencen i sygedagpengesager til andre. 

Høring i Folketinget om retssikkerhed på det sociale område

Den 21. april 2010 afholdte Folketingets Socialudvalg og Folketingets Retsudvalg en høring om retssikkerhed på det sociale område. Styrelseschef Thorkil Juul fra Ankestyrelsen deltog med et oplæg om sagsbehandlingstider, retssikkerhed og brugen af klagesystemet. 

Ligebehandlingsnævnet - et nyt nævn med bred målgruppe

Hvornår er særlige ord udtryk for diskrimination? Det er nogle af de spørgsmål, Ligebehandlingsnævnet har overvejet siden nævnet blev oprettet den 1. januar 2009. 

Kort nyt fra Ankestyrelsen

  • Mulighed for tolk til personer med hørehandicap 
  • Temadage om anbringelse af børn og unge 
  • Praksisundersøgelser i 2010 

Nye Principafgørelser

Ankestyrelsen har i maj 2010 udsendt Principafgørelser, som omhandler blandt andet:

  • Brug af anden aktør i sag og sygedagpenge
  • Kommune kan kræve refusion fra fraflytningskommune i sager om anbragte børn
  • Helbredstillæg til gift pensionist på plejehjem
  • Juice og frugtsukker kan være en merudgift for personer med diabetes 

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring