Gå til indhold

Børnesagsbarometret 2024

Ankestyrelsen har undersøgt, i hvilken udstrækning kommunerne overholder centrale krav i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge.

Børnesagsbarometret er en årlig tilbagevendende undersøgelse, som handler om sager, hvor kommunerne har truffet afgørelse om foranstaltning efter servicelovens § 52. Børnesagsbarometret 2024 er det sidste barometer, som omhandler sager, hvor der er truffet afgørelse efter serviceloven.

Børnesagsbarometret er bestilt af forligskredsen bag satspuljeaftalen for 2019-2022.

Børnesagsbarometret 2024 er baseret på i alt 724 sager fra 27 kommuner.

Du kan læse den handicaptilgængelig version her

Se Børnesagsbarometret 2023

Se samlede resultater for børnesagsbarometret 2020-2022

Se Børnesagsbarometret 2022

Se Børnesagsbarometret 2021

Se Børnesagsbarometret 2020

Se pilotundersøgelse


Hent publikationen

Sidst opdateret 12.06.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring