Gå til indhold

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse

Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes praksis, når de anbringer unge og unge på eget værelse.

Med aftalen om et nyt Socialtilsyn besluttede forligspartierne bag, at der skulle følges op på kommunernes praksis forbundet med brug af eget værelse som anbringelsessted. Det er fortsat handlekommunen, der står for godkendelse og tilsyn, da de fem nye socialtilsyn ikke skal godkende eller føre tilsyn med denne type anbringelsessted.


Ankestyrelsen har på denne baggrund for Social- og Indenrigsministeriet gennemført en undersøgelse af kommunernes praksis forbundet med anbringelse af unge på eget værelse (efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7) og døgnophold i eget værelse som led i efterværn (efter servicelovens § 76). Undersøgelsen omfatter desuden kommunernes praksiserfaringer med personrettede tilsyn (efter servicelovens § 148, stk. 1).


Undersøgelsens formål er at følge op på udviklingen i kommunernes brug af eget værelsesom anbringelsessted i perioden 2010 til 2015. Ankestyrelsen har som led i denne undersøgelse gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets kommuner,
trukket data fra Ankestyrelsens anbringelsesstatistik og gennemført interview med tre udvalgte kommuner og otte unge. Interviewene er fordelt på et gruppeinterview med kommunale ledere og sagsbehandlere samt enkelt interview med unge, der er anbragt på
eget værelse.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring