Gå til indhold

Ankestyrelsens årsrapport 2016

Antallet af årsværk falder med 56,6 fra 2015 til 2016. Ankestyrelsen har i løbet af 2015 nedlagt tre fagkontorer og i forbindelse med ressortomlægningerne afgivet flere årsværk end modtaget.

Den juridiske sagsbehandling står for 74 procent af Ankestyrelsens samlede udgifter, mens generel ledelse og hjælpefunktioner står for 19 pct. af udgifterne.

De sidste 7 procent af udgifterne anvendes til sekretariatsbetjening af nævn og udvalg, undersøgelser, analyser og statistik samt til vejledning, praksiskoordinering og tilsyn.

De samlede udgifter var 375,2 mio. kr. i 2016

Indtægterne var 376,0 mio. kr.


Hent publikationen

Sidst opdateret 24.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring