Gå til indhold

Dækning af merudgifter efter servicelovens § 41

Ankestyrelsen har gennemgået 50 sager fra 10 kommuner for at belyse kommunernes brug af reglen om dækning af merudgifter til børn og unge.

Børne- og Socialministeriet har bedt Ankestyrelsen undersøge kommunernes håndtering af reglen om merudgifter. Undersøgelsen handler om kommunernes afgørelser af:

  • om barnet eller den unge hører til personkredsen for ydelsen
  • om udgiften er en nødvendig konsekvens af barnets eller den unges nedsatte funktionsevne
  • kommunens udmåling af merudgiftsydelsen.

Bilag

Bilag til undersøgelsen om regelgrundlag, principafgørelser, analyseskema og indkaldelsesbrev.

Hent bilag


Hent publikationen

Sidst opdateret 20.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring