Gå til indhold

Adoption uden samtykke (tvangsadoption)

Det gælder for alle typer af adoption, at adoptionen skal være til gavn for barnet, uanset om adoptionen sker med eller uden samtykke.

Adoption uden samtykke har det hovedformål at sikre børn, der ellers ville have været anbragt uden for hjemmet hele deres barndom, en mulighed for kontinuitet og stabilitet.
Adoption uden samtykke kan kun gennemføres i de tilfælde, hvor
det vurderes, at forældrene aldrig vil kunne tage sig af børnene og give dem en stabil familierelation.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring