Gå til indhold

Kommunerne skal inddrage udsatte børn i deres egen sag

Den årlige praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen på børneområdet viser, at kommunerne er bedre til at inddrage forældrene end børnene i sager om frivillige foranstaltninger til børn og unge med særlige behov. 

Undersøgelsen er den første efter vedtagelsen af "Barnets reform", som også omfatter en børnesagkyndig vurdering af en del af sagerne. 

Forældrene bliver ofte hørt, men hver tredje barn burde være inddraget mere

Ankestyrelsen har undersøgt, hvordan barnet eller den unge og forældrene bliver inddraget forud for en afgørelse om for eksempel at barnet/den unge frivilligt skal anbringes uden for hjemmet. Holder kommunen løbende samtaler med barnet eller den unge, holdes der familierådslagning, netværksmøder og lignende? 

Undersøgelsen viser, at kommunerne i 88 procent af sagerne har inddraget forældrene i tilstrækkeligt omfang, mens dette kun er tilfældet for barnet eller den unge i 63 procent af sagerne. 

Mangel på handleplaner og børnefaglige undersøgelser

Praksisundersøgelsen viser desuden, at kommunerne i 62 procent af sagerne ikke har overholdt regler og praksis fuldt ud. 

De hyppigste årsager til, at sagsbehandlingen ikke følger alle lovkrav er, at:

  • kommunen ikke udarbejder en børnefaglig undersøgelse
  • handleplanen ikke er udarbejdet, før kommunen træffer en afgørelse
  • kommunen ikke indhenter samtykke fra alle relevante parter i sagen

Undersøgelsen viser store forskelle på sagsbehandlingen

"Samlet set viser praksisundersøgelsen, at en del af kommuner udfører rigtigt god og kompetent sagsbehandling. Men i en del af sagerne mangler det sidste, for at sagerne opfylder alle regler i lovgivningen", udtaler Ankechef Henrik Horster fra Ankestyrelsens kontor for Børn. 

"Det er også nogle af sagerne, hvor der er behov for væsentlige opstramninger, og hvor der blandt andet mangler de vigtige børnefaglige undersøgelser af barnet", siger ankechef Henrik Horster. 

Mere systematik og overblik til gavn for barnet

Ankechefen opfordrer kommunerne til at have mere fokus på at styre sagerne og sikre godt overblik over de informationer om barnet og familien, som kommuner allerede har. "Det er mit klare indtryk, at kommunerne kunne opnå hurtigere og bedre sagsbehandling til gavn for barnet ved at sørge for en mere systematisk tilgang til den enkelte sag", siger Henrik Horster. 

Børnesagkyndige eksperter supplerer den juridiske vurdering

Ankestyrelsens praksisundersøgelse er den første på børneområdet, der er suppleret med en børnesagkyndig vurdering af en del af sagerne. Formålet er at sikre fokus på barnets behov og øge læringen af undersøgelsens resultater i kommunen. 

I praksisundersøgelsen peger de børnesagkyndige især på behovet for:

•faste procedurer for hurtig opfølgning på underretninger og tidlig indsats
•iværksættelse af relevante og nødvendige undersøgelser
•helhedsorienteret sagsbehandling
•forbedret styring af sagerne

15 kommuner har deltaget i undersøgelsen


•Brønderslev
•Esbjerg
•Frederikshavn
•Glostrup
•Horsens
•Hvidovre
•Høje Taastrup
•Hørsholm
•København
•Køge
•Middelfart
•Odder
•Roskilde
•Sønderborg
•Aarhus

Ankestyrelsen i tæt dialog med kommunerne

Ankestyrelsen inviterede de 15 deltagende kommuner til dialogmøde om undersøgelsens resultater.

Desuden har Ankestyrelsen i 2010 oprettet et læringsteam målrettet den kommunale sagsbehandling. Teamet kan yde støtte og vejledning til kommunerne i relation til servicelovens regler om børn og unge.

 

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring