Forside » Publikationer » Ankestyrelsens undersøgelse af fire kommuners visitation til længerevarende botilbud

Ankestyrelsens undersøgelse af fire kommuners visitation til længerevarende botilbud

Ankestyrelsen har på vegne af Børne- og Socialministeriet undersøgt fire kommuners brug af længerevarende botilbud til borgere med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser.

Det handler om almene ældreboliger til personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 108 i serviceloven og § 105 i almenboligloven.

Rapporten er baseret på interviews med fire kommuner og giver eksempler på kommunernes praksis og erfaringer på området.


Hent publikationen

Sidst opdateret 02.11.2017