Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnets årsberetning 2012

Årsberetningen indeholder artikler om principielle problemstillinger, som i forbindelse med konkrete sager har været forelagt Arbejdsmiljøklagenævnet til afgørelse. Herudover indeholder årsberetningen et udvalg af enkeltafgørelser.

Antal oprettede og afgjorte sager

I 2012 oprettede Arbejdsmiljøklagenævnet 350 sager på grundlag af de klagesager, som Arbejdstilsynet sendte til behandling i nævnet. Antallet af afgjorte sager i 2012 var 425 sager.

Omgørelsesprocent

Omgørelsesprocenten var 26 % i 2012 i forhold til en omgørelsesprocent i 2011 på 29 % og 27 % i 2010.

Hjemvisning og ophævelse

Årsberetning 2012 fokuserer på hjemvisning og ophævelse (annullation) af afgørelser i forhold til, hvad der er årsagen. Således er medtaget resumé af en række eksempler på hjemviste og annullerede afgørelser.

Sager om røgfri miljøer

Sager efter lov om røgfri miljøer, som trådte i kraft den 15. august 2007, var 10 sager i 2008, 14 sager i 2009, 9 sager i 2010, 8 sager i 2011, og 9 sager i 2012.

Udvalgt emner

Årsberetning 2012 indeholder et afsnit 3 om udvalgte emner fra praksis vedrørende:

A) Klageberettigede, B) Undersøgelsespåbud - Manglende hjemmel til en frist, C) Hjemvisning, D) Ophævelse (annullation), E) Røgfri miljøer, F) Ombudsmandssager.

Udvalgte afgørelser

Årsberetningen indeholder desuden et afsnit 4 med udvalgte afgørelser i øvrigt fra året vedrørende:

A) Psykisk arbejdsmiljø, B) Muskel- og skeletbevær, C) Arbejdets udførelse, D) Faste arbejdssteders indretning, E) Maskiner og andre tekniske hjælpemidler, F) Stoffer og materialer, G) Hviletid og fridøgn, H) Unges arbejde, I) Arbejdspladsvurdering (APV). 

Søg efter afgørelser på Retsinformation.dk

Alle afgørelserne bliver lagt i fuld længde på Retsinformation.dk, så her kan du søge efter afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet.

Når du søger på Retsinformation.dk, kan du under søgekriteriet: "Ressortministeriets journalnummer", bruge AMK´s  journalnumre.

Numrene står i nyhedsbrevene under den enkelte afgørelse.

Gå til søgning på Retsinformation.dk


Hent publikationen

Sidst opdateret 23.11.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring