Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2 februar 2012

Effektivisering må ikke forringe borgernes rettigheder

Myndigheder må ikke nedprioritere borgerens rettigheder og forvaltningsretlige principper under sagsbehandlingen på trods af krav om effektivitet, produktivitet og øget digitalisering. 

"Vanens magt er svær at bryde"

Evalueringen af Ankestyrelsens egne praksisundersøgelser viser, at Ankestyrelsens praksisundersøgelser og dialogmøder kan være med til at gøre sagsbehandlingen bedre, men der er stadigvæk et arbejde med at omsætte anbefalinger til den daglige sagsbehandling. 

Styrket vejledning og opfølgning

Ankestyrelsens og Statsforvaltningernes praksisundersøgelser er et centralt instrument i den praksiskoordinering på velfærdsområdet. Ankestyrelsen og statsforvaltningerne har i de senere år arbejdet med at styrke formidlingen og opfølgningen i forhold til landets kommuner. 

Vanskeligt at vurdere om efterværnvirker efter hensigten

Når kommunerne i Nordjylland tilbyder efterværn til unge, bygger sagsbehandlingen ofte på ubearbejdede eller utilstrækkelige oplysninger. Det viser en ny praksisundersøgelse fra Det Sociale Nævn i Region Nordjylland. 

Forkert brug af sanktioner over for modtagere af ledighedsydelse

Mange borgere i Midtjylland har fået en sanktion i form af stop for eller afslag på ledighedsydelse, selvom betingelserne for, at kommunen kunne give sanktionen, ikke var til stede. Det viser ny praksisundersøgelse fra Beskæftigelsesankenævnet Midtjylland. 

Det kniber med helhedsvurderingen ved afslag på ledsageordning

Kommunernes afslag på ledsageordning er ofte korrekte, men kommunerne skal blive bedre til at vurdere, om borgeren har ret til ledsagelse efter andre regler. Det viser en ny praksisundersøgelse, som Det Sociale Nævn i Midtjylland har offentliggjort. 

Motion og arbejde

Er en skade opstået under sportsaktiviteter, som ikke er en del af de normale arbejdsopgaver, kan skaden befinde sig i en gråzone mellem arbejde og fritid. Det får betydning for, om der kan gives arbejdsskadeerstatning. 

Skæve mén

Efter arbejdsskadeloven kan der gives godtgørelse for varigt mén på grund af gener, som en arbejdsskade medfører i den tilskadekomnes hverdag. Méngraden bliver som udgangspunkt fastsat efter brøker, der giver fx procenterne 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25 osv. I nogle tilfælde vil der dog blive fastsat et skævt mén.

Kort Nyt fra Ankestyrelsen

Ankestyrelsen udgiver ikke flere årsberetninger fra 2011.

Nye Principafgørelser

Ankestyrelsen har i januar 2012 udsendt Principafgørelser om blandt andet:

  • Arbejdsskadesager om psykiske gener
  • Supplement til brøkpension
  • Vægttab og beskæftigelsesfremmende tilbud

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring