Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 1 januar 2011

Godt Nytår!

Ankestyrelsens opgaver udvikler sig heldigvis år for år, og vi får nye opgaver. Midt i disse forandringer skal vi huske at have den basale kvalitet for øje. 

Praksisundersøgelser er med til at sikre ligebehandling

Ensartede sager kræver ensartede afgørelser. Ankestyrelsens og statsforvaltningernes praksisundersøgelser er et instrument, som skal være med til at sikre dette på social- og beskæftigelsesområdet. 

Pilotprojekt om intensiveret vejledning til kommunerne

Som et pilotprojekt har Beskæftigelsesankenævnet i Syddanmark tilbudt regionens kommuner øget vejledning og formidling om bevilling af fleksjob. Vejledningen tog udgangspunkt i resultaterne og anbefalingerne i Ankestyrelsens praksisundersøgelse om fleksjob og ledighedsydelse fra 2010. 

Kommunernes erfaringer med uledsagede mindreårige flygtninge

Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse for Integrationsministeriet for at afdække kommunernes erfaringer med uledsagede mindreårige. 

Dokumentation mangler i sager om tabt arbejdsfortjeneste til forældre

Kommunerne får ikke altid tilvejebragt den fornødne dokumentation, inden de bevilgede tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der er hjemme for at passe børn med nedsat funktionsevne. 

Kommunerne er gode til at holde opfølgningssamtaler med sygemeldte

Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes praksis i forbindelse med første opfølgningssamtale med en sygemeldt borger. Kommunerne holder i vid udstrækning opfølgningssamtaler som loven foreskriver. 

Ophold på anbringelsessteder - hvem betaler regningen?

Kommunerne i Region Syddanmark overser ofte lovens mulighed for at fritage forældre fra at betale for deres børns ophold på anbringelsessteder, når anbringelsen er et led i en behandling af barnet. Det betyder, at kommunerne reelt pålægger forældrene at betale nogle af kommunernes udgifter. 

Midtjyllands kommuner er gode til at modregne børnebidrag

Kommunerne skal under visse betingelser modregne børnebidrag i en forælders kontant- eller starthjælp, hvis børnebidraget er udbetalt forskudsvist til den anden forælder. Kommunerne i Region Midtjylland er generelt gode til at anvende reglerne på området. 

Arbejdsmiljøklagenævnet har fået nye medlemmer

Hvert 4. år siden Arbejdsmiljøklagenævnets oprettelse i 1999 bliver der udpeget medlemmer til nævnet. 

Kort Nyt fra Ankestyrelsen

Ny temaanalyse fra Ankestyrelsen om førtidspension, kommende undersøgelse om hjemtagelse af anbragte børn, ny praksisundersøgelse om kontamthjælp og sanktioner, bedre information om sagsbehandlingstiden i arbejdsskadesager, nyeste Principafgørelser fra Ankestyrelsen. 

Nye Principafgørelser

Ankestyrelsen har udsendt nye Principafgørelser om blandt andet:

  • Refusion af udgifterne mellem kommunerne, når borgere flytter fra en institution til egen bolig

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring