Gå til indhold

Årsberetning - Ligebehandlingsnævnet - 2012

Tendenser

Set lidt fra oven fortsætter tendenserne fra de foregående år. Antallet af indkomne klagesager er steget også i 2012, nævnet har afholdt flere møder og truffet flere afgørelser. De fleste afgørelser drejer sig om køn, færre om etnisk oprindelse og mange handler om forskelsbehandling på grund af alder, med klager over afskedigelse og afslag på jobansøgning, som de hyppigst forekommende.

Læs mere i beretningen om

•HPV-vaccine, der tilbydes gratis til piger men ikke til drenge
•det er lovligt, at holde svømmerummet i en svømmehal frit for mænd
•medarbejdere på barselsorlov skal indkaldes til løn- eller kvalifikationssamtale
•kvinder i bestyrelser
•udformning af jobannoncer

Digital årsberetning - korte tekster - handicap

Beretningen er i år digital, og det vil den være fremover. Nyhederne fra 2012 er derfor fortalt i små korte tekster, som let kan læses på nettet. Som noget nyt har beretningen i år et tema: Handicap. I lidt længere tekster kommer vi omkring den praksis, nævnet har udviklet over årene på området. Resuméer af årets afgørelser er nu mere brugervenligt udskilt i et særligt dokument.

Summary in English

This year the annual report includes an English version of the foreword by the President of The Board of Equal Treatment, ms Tuk Bagger. The foreword will give you a brief overview of trends and the types of cases that the Board has dealt with in 2012.

 


Hent publikationen

Resuméer af afgørelser truffet af Ligebehandlingsnævnet i 2012

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring