Tendenser for førtidspension 2010:2

I 2. kvartal 2010 tilkendte kommunerne 4.150 nye førtidspensioner. Det er et fald på 9 procent i forhold til 1. kvartal 2009.

Færre nye førtidspensionister kommer fra sygedagpenge og flere kommer fra kontanthjælp

Andelen af nyførtidspensionister som havde sygedagpenge som indkomst ved start af pensionssagen falder. I 2005 var det 40 procent og 1. halvår 2010 var det 34 procent af de nye førtidspensionister, det viser de nye tal fra Ankestyrelsen.


Hent publikationen

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 17.11.2020

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring