Tendenser for førtidspension 2010:2

I 2. kvartal 2010 tilkendte kommunerne 4.150 nye førtidspensioner. Det er et fald på 9 procent i forhold til 1. kvartal 2009.

Færre nye førtidspensionister kommer fra sygedagpenge og flere kommer fra kontanthjælp

Andelen af nyførtidspensionister som havde sygedagpenge som indkomst ved start af pensionssagen falder. I 2005 var det 40 procent og 1. halvår 2010 var det 34 procent af de nye førtidspensionister, det viser de nye tal fra Ankestyrelsen.


Hent publikationen

Sidst opdateret 25.11.2013