Gå til indhold

Kommunernes udmålings- og visitationspraksis i sager om hjælperordninger efter servicelovens §§ 95 og 96

Ankestyrelsen har undersøgt en række kommuners praksis og overvejelser, når de skal udmåle hjælp og visitere voksne borgere med funktionsnedsættelse til hjælperordninger efter servicelovens §§ 95 og 96.

I undersøgelsen ser vi nærmere på kommunernes proces for udmåling og visitation ved nyansøgninger om hjælp efter servicelovens §§ 95 og 96. Undersøgelsen belyser, hvilke kriterier og hensyn kommunerne lægger til grund for bevilling af eller afslag på hjælp i denne type sager. Undersøgelsen viser blandt andet, at kommunerne lægger vægt på borgerens behov for hjælp, borgerens aktivitetsniveau uden for hjemmet og borgerens arbejdslederevne i deres vurderinger.

Vi har i undersøgelsen gennemgået otte bevillingssager efter servicelovens § 95 og otte bevillingssager efter servicelovens § 96. Sagerne er indkaldt fra otte af landets kommuner. Vi har også foretaget interview med myndighedsrådgivere i fem af kommunerne og et interview med repræsentanter fra interesseorganisationer på handicapområdet.

Undersøgelsen er bestilt af Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

Nedenfor kan du downloade publikationen. Det nederste link er til download af en handicaptilgængelig version.


Hent publikationen

Download handicaptilgængelig version

Sidst opdateret 11.01.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring