Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 11/2012

Lov om arbejdsmiljø og Lov om røgfri miljøer

  • Sag nr. 1 Påbud om at overholde reglerne om hviletid ved ansattes vagttjeneste i en afdeling under Forsvaret - Hjemvisning af den del af påbuddet som vedrørte vagthavende officerer 
  • Sag nr. 2 Behandling af påbud om psykisk førstehjælp efter en arbejdsulykke og ophævelse heraf efter klage alene over påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver
  • Sag nr. 3 Ophævelse af påbud om sikre personbefordring med en mandskabskurv ophængt i en kran men fastholdelse af påbud om at samarbejde om at skabe sikre forhold i samme forbindelse
  • Sag nr. 4 Hjemvisning af afgørelse om, at der ikke kan tildeles produktregistreringsnummer (PR - Nr.) ved anmeldelse af et bestemt produkt
  • Sag nr. 5 Påbud om at der ikke må ryges indendørs i en bodega og at påbud efter reglerne gælder straks, selvom der er klaget

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring