Gå til indhold

De sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene afslutter færre sager

Ankestatistik for 2011 viser, at statsforvaltningerne afsluttede færre klagesager. De sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene afgjorde tilsammen 35.927 sager i 2011. Det var 504 færre afsluttede sager end i 2010, svarende til et fald på 1 procent. Det er første gang siden 2007, at der ses et fald i antallet af afsluttede sager.

Beskæftigelsesankenævnene afsluttede 15.958 sager i 2011, svarende til 44 procent af det samlede antal afsluttede sager. Det er en mindre andel end i perioden 2008 til 2010, hvor antallet af afsluttede sager var mere ligeligt fordelt mellem de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene.

Den gennemsnitslige sagsbehandlingstid steg med ca. to uger

I 2011 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 18 uger i beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn under ét. I forhold til 2010 steg den samlede gennemsnitlige sagsbehandlingstid i nævnene med ca. to uger fra 15,9 uger til 18 uger i 2011.

Nævnene ændrede eller hjemviste 28 procent af klagerne

I 2011 blev 28 procent af de realitetsbehandlede sager ændret eller hjemvist til fornyet behandling i kommunerne. Det er en højere andel end iss perioden 2008-2010.

Beskæftigelsesankenævnene omgjorde 27 procent af de påklagede afgørelser og de sociale nævn 28 procent. Beskæftigelsesankenævnene ændrede eller hjemviste flest sager på de store lovområder: dagpenge ved sygdom (25 procent) og aktiv socialpolitik (34 procent). På det største klageområde i de sociale nævn, hvilket vil sige sager efter lov om social service, som udgjorde over halvdelen af klagesagerne, blev 28 procent af sagerne ændret eller hjemvist.

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring