Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6 oktober 2010

Denne udgave af Nyt fra Ankestyrelsen er et temanummer om Ankestyrelsens Principafgørelser

Hvad er en Princpafgørelse?

Principafgørelser er bindende vejledning og skal derfor følges, når myndighederne træffer afgørelse i tilsvarende sager. Formålet med Principafgørelserne er at fastlægge praksis. En Principafgørelse er ikke en facitliste. 

Hvornår er en klagesag principiel?

På servicelovområdet og beskæftigelsesområdet kan vi kun behandle en klage, hvis afgørelsen kan bruges som vejledning af kommunerne, de sociale nævn eller beskæftigelsesankenævnene. De vigtigste grunde til, at vi behandler en klage er fortolkning af nye regler, den løbende samfundsudvikling eller et behov for generelle retningslinjer for grupper af sager. 

Særlige sager får særlig behandling

De principielle sager bliver drøftet grundigt på et fagligt møde, inden de er klar til fremlæggelse på et særligt ankemøde. Vi offentliggør og udsender de fleste principielle sager som Principafgørelser. 

Principafgørelser på andre områder

Størstedelen af Ankestyrelsens principielle afgørelser træffes på sociallovs- eller beskæftigelsesområdet, men vi træffer også principielle afgørelser på børneområdet og arbejdsskadeområdet. Ankestyrelsen kan også på disse områder vælge at behandle en sag som principiel.

Slidgigt i tommelfingerens rodled - når medicin og jura mødes

Ankestyrelsen har fastslået, at der er så stor tvivl blandt læger om, at slidgigt i tommelfingerens rodled kan være forårsaget af arbejdsmæssige belastninger, at sygdommen ikke kan anerkendes som en erhvervssygdom. 

Tilbagebetaling? - Når erstatningen frakendes

I foråret 2009 trådte en ny regel om tilbagebetaling i arbejdsskadesager i kraft. Spørgsmålet er, om mulighederne for at kræve tilbagebetaling af ydelser på arbejdsskadeområdet er ændret? 

Principafgørelser i børnesager

Ny lovgivning på anbringelsesområdet skabte behov for at fastlægge praksis og vejlede kommunerne. 

Hvad synes brugerne om Principafgørelserne?

Ankestyrelsens Principafgørelser bruges flittigt af mange aktører landet over. De er en nødvendig og uundværlig del af andre myndigheders og fagforeningers daglige arbejde. Men hvad synes brugerne egentlig om vores Principafgørelser? 

Søg effektivt i Principdatabasen

I Ankestyrelsens Principdatabase kan du søge i alle gældende Principafgørelser. Databasen har mange forskellige søgekriterier. I artiklen fortæller vi, hvordan du bedst og hurtigst søger i databasen. 

Kort nyt fra Ankestyrelsen

Tre nye undersøgelser fra Ankestyerelsen på velfærdsområdet. Nye regler om dissens i afgørelser. Nyeste Principafgørelser fra Ankestyrelsen. 

Nye Principafgørelser

Ankestyrelsen har i oktober udsendt Principafgørelser om blandt andet:

  • Ingen ældrecheck til folkepensionist på strafafsoning, 
  • Hørehæmmet kæreste havde ret til tidsubegrænset tolkning til informationsdag i forsvaret, 
  • Regler om bortfald af sygedagpenge gælder ikke, når der udbetales barselsdagpenge under graviditet.

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring