Gå til indhold

Ankestyrelsens evaluering af kommunernes revision - regnskabsåret 2013

Ankestyrelsen har gennemgået de kommunale revisionsberetninger for regnskabsåret 2013

Gennemgangen handler om de områder, der er omfattet af reglerne for tilskud og refusion på det tidligere Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område.

Gennemgangen viser, at de kommunale revisorer i 37 kommuner har fundet anledning til at afgive en eller flere revisionsbemærkninger i beretningen. Det er færre kommuner end i årene før. I 2011 var der 49 kommuner, der fik bemærkninger i deres beretning, mens tallet var 41 kommuner i 2012.

Ankestyrelsens gennemgang viser også, at revisorerne konstaterer flest fejl i sager om merudgifter til børn, tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. De fleste fejl handler om forkert beregning, kontering og udbetaling af ydelserne samt mangel på dokumentation og opfølgning i sagerne.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring