Gå til indhold

Ankestyrelsens årsrapport 2015

Ankestyrelsen har i 2015 haft fokus på at tilpasse styrelsen til de faldende bevillinger, vigende sagstilgang på arbejdsskadeområdet, fortsat nedbringelse af sagsbehandlingstiden og ressortændringer efter valget.

Samlet har Ankestyrelsen i 2015 behandlet ca. 51.400 sager, herunder ca. 28.000 kommunale klagesager, ca. 12.400 arbejdsskadesager, ca. 3.500 sager inden for familieområdet og ca. 3.900 sager om klage over afgørelser fra Udbetaling Danmark.

Ankestyrelsens regnskabsresultat blev et underskud på 12,7 mio. kr. i 2015 mod et underskud på 5,8 mio. kr. året før, jf. tabel 1. Underskuddet er finansieret af opsparede midler fra 2013.

Underskuddet er blevet brugt til at finansiere en overkapacitet af sagsbehandlere for at få nedbragt den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på flere af Ankestyrelsens hovedområder i overensstemmelse med Ankestyrelsens resultatkontrakt.


Hent publikationen

Sidst opdateret 24.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring