Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 4/2012

Lov om arbejdsmiljø

  • Sag nr. 1 Ophævelse af påbud om at nedbringe belastninger ved høje og lave håndteringer af musebakker
  • Sag nr. 2 Hjemvisning af påbud om at sikre forsvarlig opfyldning af frugt- og grønt i en dagligvarebutik
  • Sag nr. 3 Påbud om at sikre forsvarlige løft af avis- og magasinbundter
  • Sag nr. 4 Påbud om at erstatte klorholdigt maskinopvaskemiddel med et mindre farligt og
  • generende opvaskemiddel 
  • Sag nr. 5 Påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver på tværs af en virksomheds produktionsenheder
  • Sag nr. 6 Påbud om straks at sikre, at arbejde i krybekælder udføres så de ansatte og virksomhedens omgivelser ikke udsættes eller kan blive udsat for støv fra asbest
  • Sag nr. 7 Påbud om at undersøge, om ansatte udsattes for sundhedsskadelig påvirkning fra
  • udstødningsgasser i lagerhal

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring