Gå til indhold

Psykiske lidelser årsag til 8.700 nye førtidspensionister i 2009

Nye tal fra Ankestyrelsens Årsstatistik om førtidspensioner viser, at der i 2009 blev tildelt 17.075 førtidspensioner. Mere end halvdelen blev tildelt på baggrund af en psykisk lidelse, svarende til 8.700 nye førtidspensioner.

Flere nye førtidspensionister var uden forudgående beskæftigelse

Over en fem års periode er antallet af nye førtidspensionister, der ikke har været i beskæftigelse før de ansøgte om førtidspension, steget fra 38 til 49 procent. Næsten halvdelen af stigningen skete i 2009.

Førtidspensionister med psykiske lidelser har i markant mindre grad været i beskæftigelse end førtidspensionister med andre diagnoser. Således havde kun en tredjedel af de nye førtidspensionister med diagnosen psykiske lidelser været i beskæftigelse, mens det var to tredjedele af de personer, der fik tilkendt førtidspension på grund af somatiske lidelser, fx bevægeapparatsygdomme mv.

Førtidspensionister bliver yngre

I 2009 var en ny førtidspensionist i gennemsnit knap 46 år. Siden 2005 er gennemsnitsalderen faldet med ca. 1 år.

Personer med ikke-vestlig baggrund er overrepræsenteret blandt nye førtidspensionister 

18,3 procent af de nye førtidspensionister havde en ikke-vestlig baggrund, mens personer med ikke-vestlig baggrund udgjorde 6,4 procent af den samlede befolkning i Danmark.

Personer med ikke-vestlig baggrund fik i særlig grad tilkendt førtidspension på baggrund af psykiske lidelser. Syv ud af ti personer med ikke-vestlig baggrund havde et sygdomsforløb præget af psykiske lidelser. 54 procent af dem fik stillet diagnosen posttraumatisk belastningsreaktion. Til sammenligning var det kun seks procent af danske førtidspensionister, der havde denne diagnose.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring