Gå til indhold

Anbringelser i netværksplejefamilier – kommuners erfaringer og eksempler på god praksis

Ankestyrelsen har undersøgt kommuners erfaringer med anbringelse af børn og unge i netværksplejefamilier i Danmark.

Ankestyrelsen har undersøgt ti kommuners erfaring med netværksplejefamilier. Formålet med undersøgelsen er blandt andet, at samle op på den praksis, som kommunerne vurderer, fungerer godt i deres arbejde med anbringelser i netværksplejefamilier.

I undersøgelsen ser vi på, hvilke overvejelser kommunerne gør sig, når de vurderer, om et barn eller en ung skal anbringes i en netværksplejefamilie frem for en anden type plejefamilie, hvilke barrierer kommunerne oplever for brugen af netværksplejefamilier, og hvilke positive erfaringer de har med at fremme og understøtte brugen af netværksplejefamilier.

Vi har også undersøgt, hvordan kommunerne tilrettelægger arbejdet med netværksplejefamilier i forhold til rekruttering, fastholdelse, trivsel, uddannelse og supervision og i forhold til at undgå sammenbrud i anbringelsen.

Undersøgelsen er baseret på interviews i ti kommuner. I hver kommune har Ankestyrelsen lavet interview med henholdsvis en faglig leder og en eller flere medarbejdere på anbringelsesområdet.

Undersøgelsen er bestilt af Social- og Ældreministeriet som led i aftalen om ”Børnene Først”.

Nedenfor kan du downloade publikationen. Det nederste link er til download af en handicaptilgængelig version.


Hent publikationen

Download handicaptilgængelig version.

Sidst opdateret 23.11.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring