Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 11/2013

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2013 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse.

Nyhedsbrevet rummer afgørelser om:

  • Sag nr. 1: Fastholdelse af afgørelse om at forebygge risikoen for røveri og at sikre den fornødne oplæring og instruktion
  • Sag nr. 2: Hjemvisning af afgørelse om at forebygge risikoen for vold og trusler ved røveri
  • Sag nr. 3: Fastholdelse af påbud om at sikre, at løft af frugt- og grøntkasser udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt
  • Sag nr. 4: Ophævelse af påbud om at give ansatte en tilstrækkelig og hensigtsmæssig instruktion
  • Sag nr. 5: Ophævelse af påbud om straks at føre effektivt tilsyn
  • Sag nr. 6: Påbud om at sikre forsvarlige forhold ved arbejde med epoxyprodukter

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring