Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4 juni 2010

Hvornår er overgreb på arbejdspladsen en psykisk arbejdsskade?

En del ansatte oplever trusler og vold på deres arbejdsplads. I juni 2010 har Ankestyrelsen udsendt tre nye Principafgørelser, hvor vi tager stilling til, hvornår en psykisk skade kan anerkendes som en arbejdsulykke. 

Børnesager i Ankestyrelsen og hos Kammeradvokaten

Der er stor forskel på, hvordan en jurist hos Ankestyrelsen og hos Kammeradvokaten arbejder med sagsbehandling i forbindelse med anbringelser af børn og unge uden for hjemmet. 

Fertilitetslæger skal sige nej til uegnede forældre

Det er fertilitetslægen, som skal vurdere, om en kvinde eller et par er egnet som forældre, hvis de ønsker behandling med kunstig befrugtning. Lægen skal afvise behandling med kunstig befrugtning, hvis parret eller kvinden er uegnede som forældre. 

Revalidering - blandt viften af tilbud

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har med de seneste Principafgørelser på revalideringsområdet understreget vigtigheden af at bruge hele viften af tilbud for at bringe en person hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet. 

Beretninger fra 2009

Ankestyrelsen har nu offentliggjort sin årsberetning for 2009. I årsberetningen gør vi status for det foregående års aktiviteter, initiativer og nøgletal. 

Kort nyt fra Ankestyrelsen

Organisationstilpasning og kontornavneskift 

Nye Principafgørelser

Ankestyrelsen har i juni 2010 udsendt Principafgørelser, som blandt andet handler om:

  • Anerkendelse af psykisk skade som arbejdsskade
  • Efterløn og skattefri præmie
  • Barsel når nyfødt barn er indlagt
  • Tidsubegrænset tolkning til hørehæmmede 

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring