Gå til indhold

Færreste brugere af forsorgshjem og herberger i 10 år

I 2010 var der 6.178 brugere af forsorgshjem eller herberger. Det laveste antal brugere i 10 år. Det viser ny årsstatistik fra Ankestyrelsen om botilbud efter servicelovens § 110.

Brugerne er mænd på kontanthjælp eller social pension

Tre ud af 4 brugere er mænd. Antallet af mandlige brugere er faldet det sidste år, mens antallet af kvinder er steget svagt. 3 ud af 4 brugere modtager kontanthjælp eller social pension. Kun 4 procent har en lønindkomst.

Flere unge overnatter på botilbud

Mændene er i gennemsnit 42,7 år, mens kvinder i gennemsnit er 38,4 år. Det er sket en stigning i antallet af unge brugere. 12 procent af brugerne, som overnattede på et botilbud, var i 2010 mellem 18 og 24 år, mod 7 procent i 2009.

Flere og længere ophold

Ankestyrelsens årsstatistik 2010 viser også, at antallet af pladser på botilbudene er steget med 39 pladser til 2.140 pladser. 13.724 gange har en bruger henvendt sig på et forsorgshjem eller herberg for at overnatte. Brugerne overnattede i gennemsnit 54 nætter i 2010 mod 49 nætter i 2009.

Halvdelen af brugerne har henvendt sig til et botilbud af eget initiativ. 69 procent af udskrivningerne sker med en handleplan, eller efter aftale med beboeren om, at han/hun skal flytte.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring