Forside » Publikationer » Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 1/2013

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 1/2013

Lov om arbejdsmiljø og Lov om røgfri miljøer

  • Sag nr. 1 Påbud om at undgå unødig støj fra en multisav - Partshøring
  • Sag nr. 2 Afslag på ansøgning om dispensation fra reglerne om at unge under 15 år ikke må arbejde mere end 12 timer ugentligt i uger med skoledage
  • Sag nr. 3 Påbud om at forebygge vold og trusler ved alenearbejde i forbindelse med indsattes udgangsledsagelse
  • Sag nr. 4 Hjemvisning af påbud om at sikre effektivt samarbejde i arbejdsmiljøorganisationen (AMO)
  • Sag nr. 5 Ophævelse af påbud om, at der ikke må ryges indendørs i en café

Hent publikationen

Sidst opdateret 24.11.2013