Gå til indhold

Evaluering af det sociale frikort

I 2018 vedtog Folketinget en forsøgsordning med det socialt frikort, som trådte i kraft 1. januar 2019.

Forsøgsordningen giver udsatte borgere med særlige sociale problemer mulighed for skattefrit at tjene op til 20.000 kroner pr. kalenderår ved at udføre ustøttet arbejde på ordinære vilkår for virksomheder eller offentlige myndigheder. Borgere, der arbejder via deres socialt frikort, bliver samtidig ikke fratrukket i deres sociale ydelser eksempelvis kontanthjælp eller førtidspension. Det er borgeren selv, der ansøger om det sociale frikort, og borgeren selv der afgør, i hvilket omfang han/hun ønsker at arbejde. Forsøgsordningen kører frem til udgangen af 2020.

Ankestyrelsen har evalueret forsøgsordningen for at få en helhedsforståelse af dens muligheder, effekter og barrierer. Derudover har evalueringen bidraget til at få viden om virksomheders, borgeres, kommuners og NGO’ers oplevelser af og erfaringer med det sociale frikort.

Evalueringen bygger på kvalitative interviews med borgere, kommuner, virksomheder og NGO’er foretaget af Ankestyrelsen, samt en kvantitativ analyse foretaget af Social- og Indenrigsministeriet.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring