Gå til indhold

Fakta om integration (2012)

Fakta om integration er en årlig statistik om integrationen af indvandrere og efterkommere i Danmark. Her kan du læse om, hvordan det går med integrationen i Danmark, og hvor udfordringerne findes.

Fakta om Integration (2012) viser bl.a., at en stor gruppe indvandrere og efterkommere klarer sig på lige fod med alle andre borgere i Danmark. Men det fremgår også, at der er en række reelle integrationsudfordringer i Danmark.

Blandt andet er indvandrere og efterkommeres deltagelse på arbejdsmarkedet markant lavere i sammenligning med personer med dansk oprindelse. Derudover får en stor gruppe unge med indvandrerbaggrund fortsat ikke en uddannelse, hvilket er med til at forklare den lave beskæftigelse.

Publikationen indeholder desuden en række analyser af nyankomne indvandreres modtagelse og integration, herunder af bosætning, danskuddannelse og beskæftigelse blandt nyankomne indvandrere.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring