Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 6/2012

Lov om arbejdsmiljø

  • Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig løft af træplader
  • Sag nr. 2 Påbud om straks at sikre forsvarlige løft af multiblokke 
  • Sag nr. 3 Hjemvisning af påbud om forsvarlig opstilling af stillads
  • Sag nr. 4 Påbud om at forebygge voldsrisiko ved røveri i butik
  • Sag nr. 5 Påbud om at undlade at føre forurenet luft tilbage til arbejdsrum
  • Sag nr. 6 Påbud om at sikre kontrol af trykluft til åndedrætsværn
  • Sag nr. 7 Afslag på dispensation fra krav om redningsrum for elevatorer
  • Sag nr. 8 Påbud om at sikre at flisearbejde udføres forsvarligt

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring