Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 03 / 2010

Lov om arbejdsmiljø

  • Sag nr. 1 Arbejdsgiverens forpligtelse i forbindelse med valg af sikkerhedsrepræsentant
  • Sag nr. 2 Kontrolanordning (alarm), som viser utilstrækkelig funktion af ventilationsanlæg, skal placeres hensigtsmæssigt
  • Sag nr. 3 Ugyldigt påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver på grund af manglende hjemmel
  • Sag nr. 4 Påbud om akustiske forhold i produktionshal på grund af mangler ved akustikregulering
  • Sag nr. 5 Afslag på dispensation fra kravet om at revidere arbejdspladsvurdering hvert 3. år
  • Sag nr. 6 Forlængelse af frist for efterkommelse af påbud om transport af personer ad trapper
  • Sag nr. 7 Hjemvisning af påbud om pusleborde i daginstitution
  • Sag nr. 8 Fastholdelse af krav om at forebygge psykiske belastninger såsom vold, trusler og traumatiske hændelser
  • Sag nr. 9 Påbud om straks at sikre mod recirkulation af asbestforurenet luft
  • Sag nr. 10 Arbejdstilsynet havde ikke kompetence til at ophæve påbud om recirkulation, mens sagen behandles i nævnet. Nævnet annullerede derfor ophævelsen, og hjemviste sagen på grund af manglende oplysninger

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring