Gå til indhold

Færre ophold - men længere opholdstid - på landets forsorgshjem og herberger

Nye tal fra Ankestyrelsen viser, at der i 2012 var 6.157 personer, som i løbet af 2012 var indskrevet på et af landets 68 forsorgshjem og herberger for hjemløse og socialt udsatte.

Fra 2011 til 2012 har der været et samlet fald på 734 ophold i de botilbud, der medgår i statistikken. Men det samlede antal overnatninger er steget, da beboerne opholdte sig længere tid på botilbuddet. Fra 2011 til 2012 er den samlede gennemsnitlige opholdstid for et ophold således steget fra 49 til 55 dage.

Gennemsnitsalder på 42 år

Hovedparten af beboerne (49 procent) er mellem 30 og 49 år. Gennemsnitsalderen er 42 år for mænd og 41 år for kvinder.

1.304 (21 procent) af brugerne er under 29 år.

De fleste modtager offentlige ydelser

Af alle indskrivninger blev det i 71 procents tilfælde oplyst, at indkomstgrundlaget var kontanthjælp eller førtidspension. Indkomstgrundlaget er uoplyst i 13 procent af indskrivningerne.

Andelen af kvinder er størst i hovedstadsområdet

Andelen af kvindelige brugere var størst i hovedstadsområdet, 30 procent. I storbykommuner og i de øvrige kommuner var andelen af kvinder henholdsvis 25 og 20 procent. 

På landsplan udgør de kvindelige brugere 23 procent.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring