Gå til indhold

Kommunal praksis i sager med udsatte børn og unge med ikke-vestlig baggrund

Ankestyrelsen har undersøgt seks kommuners erfaringer med arbejdet med udsatte børn og unge med ikke-vestlig baggrund.

Formålet med undersøgelsen er blandt andet at belyse kommunernes oplevelser af, om myndighedsarbejdet i sager om målgruppen adskiller sig fra tilsvarende sager om børn og unge med vestlig baggrund, og i så fald hvordan. Derudover er formålet at tilvejebringe eksempler på sagsforløb for børn og unge i målgruppen.

I undersøgelsen ser vi på, hvilke særlige udfordringer og dilemmaer kommunerne oplever i arbejdet med sagerne, og hvordan kommunerne håndterer disse udfordringer og dilemmaer.

Vi har også undersøgt kommunernes vurderinger af, hvilke årsager der kan være til, at der oftere underrettes om børn og unge med ikke-vestlig baggrund sammenlignet med børn og unge med vestlig baggrund, men at underretningerne sjældnere fører til en anbringelse, når det drejer sig om de mindste børn på 0-5 år.

Undersøgelsen er baseret på interviews i seks kommuner. I hver kommune har Ankestyrelsen talt med teamkoordinatorer og medarbejdere på området for udsatte børn og unge. Derudover har vi gennemført en juridisk og børnesagkyndig gennemgang af 12 sager om børn og unge med ikke-vestlig baggrund.

Undersøgelsen er bestilt af Social-, Bolig- og Ældreministeriet som led i aftalen om ”Børnene Først”.

Nedenfor kan du downloade publikationen. Det nederste link er til download af en handicaptilgængelig version.


Hent publikationen

Læs fem eksempler på sager om udsatte børn og unge med ikke-vestlig baggrund

Download handicaptilgængelig version

Sidst opdateret 05.01.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring